Belangrijk bericht - Toekomst L.T.C. Bijstervelden

31 juli 2020


Toekomst L.T.C. Bijstervelden

Net voor het uitbreken van corona is door jullie via een enquête en rondetafelgesprekken input geleverd voor een toekomstvisie. In dat kader is de afgelopen maanden veel nagedacht en gesproken door de diverse bestuursleden. Eén van de aandachtspunten is om het verenigingsbelang (nog) meer voorop te zetten. Bijvoorbeeld doordat de bestuursleden gaan oppakken wat de leden van hen mogen verwachten: de vereniging leiden en begeleiden. Dit alles met hulp van jullie als leden, individueel of in commissies.

Het is in ieder geval de bedoeling dat andere leden gaan opstaan om het horecadeel over te nemen, dat Bert Smulders nu zelfstandig runt. In een later stadium willen we hier uitgebreider op ingaan. Maar je kunt alvast nadenken over je belangstelling hiervoor. Bovendien stopt Frank Spijkers per 1 augustus als voorzitter van de vereniging. John de Jong had al eerder aangegeven te willen stoppen als penningmeester.

Het zal duidelijk zijn dat het voor de continuïteit van de vereniging eerste prioriteit moet hebben om op korte termijn nieuwe bestuursleden voor de vereniging te vinden en laten benoemen. Het verenigingsbestuur moet namelijk uit minimaal 5 personen bestaan, maar met het vertrek van Frank en op termijn ook John zal alleen Esther Hoppenbrouwers nog bestuurslid zijn. In de komende ALV (25 augustus) wordt Jurgen Janssen voorgedragen als voorzitter en Marieke van der Staak als bestuurslid (secretaris). Als de ALV dit bekrachtigt, vormen zij vanaf dat moment samen met Esther en tijdelijk nog John het bestuur van de vereniging. Het zou mooi zijn om zo snel mogelijk in ieder geval iemand voor te kunnen dragen voor de functie van penningmeester. Op de website komt daarom snel informatie over de beoogde taken van de penningmeester.

Om direct ook invulling te geven aan de veranderingen, is er ook behoefte aan iemand die de taken wil oppakken als administrateur. Dit met de bedoeling om de penningmeester administratief te ondersteunen. Ook hiervoor komt snel meer info op de website.

Het nieuwe bestuur zal zo spoedig mogelijk na aantreden de samenstelling van het stichtingsbestuur beoordelen, aanvullen en/of wijzigen. Statutair gezien zijn de leden daarvan namelijk ook aftredend.

We begrijpen dat er vragen kunnen zijn n.a.v. bovenstaande. We willen daarom z.s.m., maar uiterlijk in de uitnodiging van de ALV op het bovenstaande terugkomen.  

 

Bestuur L.T.C. Bijstervelden

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 571 4244

Address

Bijsterveldenlaan 1b
5045 ZZ Tilburg