Baanreglement

Algemeen
Aanwijzingen van het bestuur, bar- baancommissie en overige tennis organiserende commissies moeten direct worden opgevolgd.

Banen
Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last van ondervinden dus:

  • niet schreeuwen
  • niet over andere banen lopen om ballen op te halen
  • niet over hekken klimmen
  • niet door het plantsoen lopen
  • geen honden los laten lopen
  • niet roken.

Recht op gebruik van de banen
Alleen spelers die via LTC Bijstervelden een speelrechtovereenkomst hebben afgesloten en een geldig KNLTB pasje voor het betreffende speeljaar hebben ontvangen, zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen.
Als uitzondering geldt hierop:

  • spelers met tijdelijke pasjes uitgegeven door LTC Bijstervelden;
  • deelnemers aan toernooien en competitiewedstrijden en groepen personen die gezamenlijk één of meer banen hebben gehuurd;
  • natuurlijke personen die een introductiepasje hebben gekocht;

Regels voor het gebruik van de banen
Alle banen worden voor het spelen als gelijkwaardig aangemerkt. Dat betekent dat er geen spelers/speelsters van de baan kunnen worden gezet op het moment dat er nog banen vrij zijn en bespeelbaar zijn. Niet bespeelbaar zijn banen waarop niet kan worden gespeeld vanwege weersomstandigheden zoals wateroverlast, sneeuw, vorst of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

013 571 4244

Address

Bijsterveldenlaan 1/b
5045 ZZ Tilburg