Baanreglement

Algemeen
Aanwijzingen van het bestuur, bar- baancommissie en overige tennis organiserende commissies moeten direct worden opgevolgd.

Banen
Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last van ondervinden dus:

 • niet schreeuwen
 • niet over andere banen lopen om ballen op te halen
 • niet over hekken klimmen
 • niet door het plantsoen lopen
 • geen honden los laten lopen
 • niet roken.

Recht op gebruik van de banen
Alleen spelers die via LTC Bijstervelden een speelrechtovereenkomst hebben afgesloten en een geldig KNLTB pasje voor het betreffende speeljaar hebben ontvangen, zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen.
Als uitzondering geldt hierop:

 • spelers met tijdelijke pasjes uitgegeven door LTC Bijstervelden;
 • deelnemers aan toernooien en competitiewedstrijden en groepen personen die gezamenlijk één of meer banen hebben gehuurd;
 • natuurlijke personen die een introductiepasje hebben gekocht;

Regels voor het gebruik van de banen
Alle banen worden voor het spelen als gelijkwaardig aangemerkt. Dat betekent dat er geen spelers/speelsters van de baan kunnen worden gezet op het moment dat er nog banen vrij zijn en bespeelbaar zijn. Niet bespeelbaar zijn banen waarop niet kan worden gespeeld vanwege weersomstandigheden zoals wateroverlast, sneeuw, vorst of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Kunstgras (zandkunstgras systemen) en winterse omstandigheden:

 • Kale of droge vorst is bij kunstgras in principe geen probleem. De toplaag bij de zandgevulde kunstgras banen wordt door de vorst wel hard (en glad); dit kan extra blessure gevaar voor de spelers opleveren. Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden tijdens vorst ontstaan eigenlijk op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. 
 • Bij opdooi, ijzel of sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar. Bespeling kan dan beschadigingen (oneffenheden in de toplaag en de fundering veroorzaken). Eén of enkele dagen erna zijn de banen weer bruikbaar wanneer de vorst uit de grond is (afhankelijk van de weersomstandigheden). 
 • Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Door de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, zal de belijning zeer slecht zichtbaar zijn en de toplaag glad worden; deze gladheid levert extra blessuregevaar voor de spelers op.
 • Sneeuw niet wegschuiven: dat kan de mat (toplaag) beschadigen en een ongelijke verdeling van het infill materiaal (zand) tot gevolg hebben. 
 • Bladafval dient zoveel mogelijk direct verwijderd te worden. 
 • Regelmatig borstelen om het zand in beweging te houden ter voorkoming van verkleving en verstening. 
 • Borstelen zoveel mogelijk tijdens droge omstandigheden uitvoeren. 

Hoe constateer je opdooi bij kunstgras?

Bij kunstgras is opdooi moeilijk te zien. Het gevaar is dat er weer te vroeg op gespeeld gaat worden. Via een balstuitproef kun je dit zelf wel testen, zie filmpje (www.kennisvansport.nl). Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten. Wees hierop alert omdat schade aan de fundering moeilijk te herstellen is.

 

Ga NIET op de baan als je twijfelt over de conditie van de baan. Het is ten eerste slecht voor onze tennisbanen en het is ook nog gevaarlijk voor jezelf. Door de gladheid zou je kunnen uitglijden en een blessure oplopen. 

Hopelijk neemt iedereen deze informatie en adviezen ter harte.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 571 4244

Adres

Bijsterveldenlaan 1b
5045 ZZ Tilburg

KVK-nummer

40260416