Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.   

Waarom een Vertrouwenscontactpersoon?

Een Vertrouwenscontactpersoon kan een ontzettend belangrijke rol spelen in het creëren van een sociale en veilige sportverening. De praktijk binnen diverse sportverenigingen wijst uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen de vereniging een VCP aanwezig is. 

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Binnen L.T.C. Bijstervelden hebben wij Esther Peters en Christa Kennes als VCP aangesteld. Zij zijn bereikbaar via mail: [email protected] of via een persoonlijk whatsapp bericht. (06-nummers zijn te vinden in de KNLTB clubapp).

             

Christa Kennes                        Esther Peters

 Wat doet een Vertrouwenscontactpersoon?

 • fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag
 • biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp.
 • adviseert en stimuleert de vereniging om preventieve maatregelen te nemen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.
 • behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten maar is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
 • informeert over de procedures en mogelijk vervolgstappen
 • verwijst door naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF. De vertrouwenspersoon is getraind om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. 

Samen gaan we voor een veilig sportklimaat  

Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat L.T.C. Bijstervelden een gezellige sportvereniging is, waar iedereen zich welkom, prettig en veilig voelt. Daarom gaan we samen met de KNLTB uit van onderstaande punten: 

 • Iedereen is welkom bij onze tennisvereniging ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid;
 • We tonen respect voor de tegenstander, andere leden, vrijwilligers en bezoekers op en buiten het tennispark;
 • We wensen de tegenstander een fijne wedstrijd en naderhand bedanken en/of feliciteren we de tegenstander voor de wedstrijd;
 • Plezier staat voorop! We proberen altijd het beste uit onszelf te halen;
 • We spelen volgens de regels en zeggen eerlijk als een bal in of uit is. Als we het een keer niet eens kunnen worden over een punt, spelen we deze opnieuw;
 • We tellen hardop, hier hebben we geen toeschouwers voor nodig;
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: we vertrouwen elkaar;
 • Een compliment geven voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal;
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien;
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, dit proberen we dus te vermijden;
 • De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine;
 • We laten de tennisbaan, Baan 7 en kleedruimtes netjes achter;
 • In de kleedruimte worden geen foto’s van elkaar gemaakt; daarom gebruiken we geen telefoons in de kleedruimte;
 • Er worden geen foto’s op sociaal media geplaatst zonder toestemming van betrokkenen; 

We mogen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. We beschouwen het dan ook als heel gewoon en waarderen het áls je dat doet. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 571 4244

Adres

Bijsterveldenlaan 1b
5045 ZZ Tilburg

KVK-nummer

40260416