Wijzigen / Opzeggen

Wijzigen persoonsgegevens

Wijzigingen in de persoonsgegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via het e-mailadres:  [email protected] 

 

Opzeggen van het lidmaatschap

Natuurlijk vinden we het heel erg jammer als je jouw lidmaatschap bij L.T.C. Bijstervelden wilt opzeggen. Mocht hier een bepaalde reden voor zijn, dan horen we dit graag. Voor het opzeggen van het lidmaatschap stuur je een mailtje of brief naar de ledenadministratie. Hieronder vind je de regels m.b.t. opzegging:

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar.                                                    

Bij te laat opzeggen (tussen 1-1 en 15-2) is contributie verschuldigd voor het gehele volgende kalenderjaar. De mogelijkheid wordt geboden om pasjeslid te worden (de vereniging is namelijk de bondsbijdrage verschuldigd aan de KNLTB).       

Bij te laat opzeggen (na 15-2) kan het lidmaatschap niet meer worden aangepast. De volledige contributie is dan verschuldigd.

Opzeggen kan schriftelijk door een e-mail te sturen naar: [email protected] of door een brief te sturen naar de ledenadministratie op onderstaand adres:

L.T.C. Bijstervelden
t.a.v. ledenadministratie
Bijsterveldenlaan 1B
5045 ZZ  Tilburg

De opzegging is definitief na een bevestiging per e-mail van de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 571 4244

Adres

Bijsterveldenlaan 1b
5045 ZZ Tilburg

KVK-nummer

40260416