Bestuur & Commissie

Overzicht bestuur / commissies:  

Bestuur L.T.C. Bijstervelden: het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid en neemt de beslissingen waarbinnen de commissies hun werkzaamheden uitvoeren. De rechten en plichten van het bestuur en de leden zijn geregeld en vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zijn via de secretaris opvraagbaar.

 • Frank Spijkers, voorzitter
 • John de Jong, penningmeester
 • Esther Hoppenbrouwers, bestuurslid ledenwerving / ledenbehoud, communicatie, interne activiteiten, open toernooien / evenementen.
 • VACATURE bestuurslid jeugd
 • VACATURE secretaris
 • VACATURE algemeen bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via het mailadres: [email protected]

Ledenadministratie: beheert de (leden)administratie in de breedste zin, inclusief het schriftelijk bevestigen van een door een lid gewenste opzegging, het uitgeven van lidmaatschapspasjes, het bewaren van tijdelijk ingeleverde lidmaatschapspasjes van leden (art. 4 Huishoudelijk reglement) en zo nodig het bijhouden van wachtlijsten voor nieuwe leden.  

 • Carlo Morsink
 • Rob Kuiters  

Verantwoordelijk bestuurslid: VACATURE  

Ledenadministratie is te bereiken via mailadres: [email protected]

Nieuwe Ledencommissie: deze commissie draagt zorg voor het opvangen en introduceren van nieuwe seniorleden binnen de vereniging, zodat ze zich snel thuis voelen en hun weg in de club weten te vinden. Nadat een nieuw lid zich aangemeld heeft, wordt hij of zij in contact gebracht met iemand van de ledencommissie. Via de ledencommissie krijgt het nieuw lid alle gewenste informatie over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. De ledencommissie dient ook als vraagbaak voor alle (nieuwe) leden.  

 • Marina Bekkers
 • Anja Vos

Verantwoordelijk bestuurslid: Esther Hoppenbrouwers

De nieuwe ledencommissie is bereikbaar via mailadres: [email protected]

Communicatiecommissie: deze commissie is verantwoordelijk voor alle communicatievormen binnen L.T.C. Bijstervelden. De taken van de commissie bestaan uit het beheren van de huisstijl van de vereniging, het coördineren van de informatievoorziening richting de leden van de club en de bezoekers van de website. Ze verzorgt de nieuwsbrieven, onderhoudt de website, zorgt voor aantrekkelijke content op de website, Club App en de social media kanalen (Facebook) en beheert het KNLTB.Club afhangbord.  

 • Anne-Rieke de Haan
 • Marieke van der Staak (beheer afhangbord)
 • John Postelmans (website/ ClubApp)
 • Jack van Bavel (webmaster)
 • Esther Hoppenbrouwers (verantwoordelijk bestuurslid)  

De communicatiecommissie is te bereiken via het mailadres: [email protected]

Jeugdcommissie: de jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugd binnen de tennisvereniging, maakt daartoe beleid en organiseert allerlei jeugdactiviteiten (toernooien, clubkampioenschappen, worldtour /competities en ook niet-tennis-gerelateerde activiteiten). Om al deze activiteiten goed te laten verlopen, zal de commissie een beroep doen op de hulp van ouders van jeugdleden, bijv. bij het begeleiden, coachen of vervoer van teams tijdens competitie of het meehelpen tijdens interne activiteiten.  

 • Natasja van IJzendoorn
 • Christa Kennes
 • Maarten Schoonus (TennisKids coördinator)  

Verantwoordelijk bestuurslid: VACATURE

De jeugdcommissie is te bereiken via het mailadres: [email protected]

Husselcommissie: deze commissie draagt zorg voor de organisatie en het goed laten verlopen van de husselactiviteit op dinsdagavond.  

 • Frank Maas
 • Onno Nieuwenhuis

Verantwoordelijk bestuurslid: VACATURE

De husselcommissie is te bereiken via mailadres: [email protected]

Open toernooicommissie: organiseert toernooien waaraan ook personen van buiten L.T.C. Bijstervelden kunnen meedoen, maar waarvoor wel een lidmaatschap van de KNLTB vereist is.  

Commissie van het Plugro Open en het Melati Dua Open Dubbeltoernooi:

 • Esther Hoppenbrouwers
 • Peggy Huijbregts
 • Wendy Françoise
 • Jolanda van Houten
 • Judith Puts
 • Joep van Meer
 • Jordi Morsink
 • Roel van Houten

Bereikbaar via mailadres: [email protected]  

Commissie Mistral Damestoernooi:

 • Judith Metzemakers
 • Marcia Pistorius
 • Hester Gerritsen
 • Peggy Huijbregts
 • Joyce Maas

Bereikbaar via mailadres: [email protected]  

Commissie 50+ toernooi:

 • Joyce Maas
 • Rob Nijssen
 • Ron van Rootselaar
 • Anja Vos
 • Natasja van IJzendoorn

Bereikbaar via mailadres: [email protected]  

Verantwoordelijke bestuurslid “open toernooien”: Esther Hoppenbrouwers

Sponsorcommissie: werft en onderhoudt contact met de sponsoren van de vereniging. Beheert de administratie van de sponsorcontracten, zoals het opstellen van sponsorovereenkomst en de registratie en facturatie.  

 • 2 VACATURES voor commissieleden
 • Frank Spijkers (verantwoordelijk bestuurslid)  

Bereikbaar via mailadres: [email protected]

Competitiecommissie: verzorgt deelname aan externe competitieactiviteiten voor seniorleden en jeugdleden en communiceert hierover (m.u.v. het samenstellen van de jeugd(selectie)teams, hiervoor is de tennistrainer verantwoordelijk voor). Bij L.T.C. Bijstervelden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorjaars-, najaars- en wintercompetitie.  

 • Hans Bekkers
 • Rob Nijssen
 • Wim van der Duin

Verantwoordelijk bestuurslid: Frank Spijkers

Bereikbaar via mailadres: [email protected]

Interne toernooicommissie: verzorgt alle interne tennisactiviteiten voor senioren, zoals dagtoernooien, Funtastic Friday’s en clubkampioenschappen. Er staat ook een nieuwe interne competitie op de rol.  

 • Joyce Maas
 • Anja Vos
 • Natasja van IJzendoorn  

Verantwoordelijk bestuurslid: Esther Hoppenbrouwers  

Bereikbaar via mailadres: [email protected]    

Barbeheercommissie: zorgt voor de bardienstroosters voor het tennispaviljoen, houdt contact met barvrijwilligers.

 • Marlène van den Brand

Verantwoordelijk bestuurslid: Esther Hoppenbrouwers

Bereikbaar via mailadres: [email protected]

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 571 4244

Address

Bijsterveldenlaan 1b
5045 ZZ Tilburg