Bestuur & Commissie

Overzicht bestuur / commissies:  

Bestuur L.T.C. Bijstervelden: het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid en neemt de beslissingen waarbinnen de commissies hun werkzaamheden uitvoeren. De rechten en plichten van het bestuur en de leden zijn geregeld en vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zijn via het bestuur opvraagbaar.

  • Voorzitter : Jurgen Janssen

  • Penningmeester : Kees van Delzen

Het bestuur is te bereiken via het mailadres: [email protected]

Ledenadministratie: beheert de (leden)administratie in de breedste zin, inclusief het schriftelijk bevestigen van een door een lid gewenste opzegging, het uitgeven van lidmaatschapspasjes, het bewaren van tijdelijk ingeleverde lidmaatschapspasjes van leden (art. 4 Huishoudelijk reglement) en zo nodig het bijhouden van wachtlijsten voor nieuwe leden.  

Ledenadministratie is te bereiken via mailadres: [email protected]

Beheerders afhangbord: de beheerders zorgen ervoor dat het afhangbord goed ingeregeld staat voor vrij tennis, training, competitie, toernooien en activiteiten. Tevens zijn ze vraagbaak voor leden die vragen hebben over het (online) afhangen van een baan of problemen ondervinden bij het online reserveren van banen.

Beheerders zijn te bereiken via mailadres: [email protected] 

Buddyteam voor nieuwe leden: het Buddyteam draagt zorg voor het opvangen en introduceren van nieuwe seniorleden binnen de vereniging, zodat ze zich snel thuis voelen en hun weg in de club weten te vinden. Nadat een nieuw lid zich aangemeld heeft, wordt hij of zij in contact gebracht met iemand van het buddyteam. Via de buddy's krijgt het nieuwe lid alle gewenste informatie over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. De buddy's dienen ook als vraagbaak voor alle (nieuwe) leden.  

Kijk voor de leden van het buddyteam op de speciale Buddypagina op de website : L.T.C. Bijstervelden Buddyteam

Het buddyteam is bereikbaar via mailadres: [email protected]

Communicatiecommissie: deze commissie is verantwoordelijk voor alle communicatievormen binnen L.T.C. Bijstervelden. De taken van de commissie bestaan uit het beheren van de huisstijl van de vereniging, het co√∂rdineren van de informatievoorziening richting de leden van de club en de bezoekers van de website. Ze verzorgt de nieuwsbrieven, onderhoudt de website, zorgt voor aantrekkelijke content op de website, Club App en de social media kanalen (Facebook) en beheert het KNLTB.Club afhangbord.  

De communicatiecommissie is te bereiken via het mailadres: [email protected]

Jeugdcommissie: de jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugd binnen de tennisvereniging, maakt daartoe beleid en organiseert allerlei jeugdactiviteiten (toernooien, clubkampioenschappen, worldtour /competities en ook niet-tennis-gerelateerde activiteiten). Om al deze activiteiten goed te laten verlopen, zal de commissie een beroep doen op de hulp van ouders van jeugdleden, bijv. bij het begeleiden, coachen of vervoer van teams tijdens competitie of het meehelpen tijdens interne activiteiten.  

De jeugdcommissie is te bereiken via het mailadres: [email protected]

Open toernooicommissie: organiseert toernooien waaraan ook personen van buiten L.T.C. Bijstervelden kunnen meedoen, maar waarvoor wel een lidmaatschap van de KNLTB vereist is.

Bij onze vereniging worden verschillende open toernooien georganiseerd: Plugro Open (maart), Melati Dua Open Dubbeltoernooi (juli), 50+ toernooi (juli/augustus) en het Mistral Damestoernooi (oktober/november). Er zijn hiervoor 3 verschillende commissies actief.

De commissies van het Plugro Open en het Melati Dua Open Dubbeltoernooi en het Mistral Damerstoernooi zijn te bereiken via het mailadres: [email protected]  

De commissie van het 50+ toernooi is bereikbaar via mailadres: [email protected]  

Sponsorcommissie: werft en onderhoudt contact met de sponsoren van de vereniging. Beheert de administratie van de sponsorcontracten, zoals het opstellen van sponsorovereenkomst en de registratie en facturatie.  

Bereikbaar via mailadres: [email protected]

Competitiecommissie: verzorgt deelname aan externe competitieactiviteiten voor seniorleden en jeugdleden en communiceert hierover (m.u.v. het samenstellen van de jeugd(selectie)teams, hiervoor is de tennistrainer verantwoordelijk voor). Bij L.T.C. Bijstervelden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorjaars-, najaars- en wintercompetitie.  

Bereikbaar via mailadres: [email protected]

Interne toernooicommissie: verzorgt alle interne tennisactiviteiten voor senioren, zoals dagtoernooien en clubkampioenschappen.

Bereikbaar via mailadres: [email protected]    

Vrijwilligerscoördinator: (nog nader te bepalen)

Barbeheercommissie: zorgt voor de bardienstroosters voor het tennispaviljoen, houdt contact met barvrijwilligers.

Bereikbaar via mailadres: [email protected]

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 571 4244

Adres

Bijsterveldenlaan 1b
5045 ZZ Tilburg

KVK-nummer

40260416